Det kan være lett å bli lurt av sånt - Øyene

Tegningen du ser over her er ikke hentet fra en kunstutstilling på øyene i sommer. Nei, den er signert Falkum-Hansen Design, et arkitektfirma i Oslo, og viser planene for bygging av en bolig i Lilleskagveien 94 på Hvasser.

top